Zofia Prokopova

Partner Events Lead, SlidoShare

Zofia Prokopova